Líbí se vám tento web?
Tvorba webu s redakčním systémem vám pomůže se prosadit na internetu.

Tvorba webu s redakčním systémem vám pomůže se prosadit na internetu.
Outlook CRM

Zefektivněte svou práci s CRM přímo v Outlooku díky eWay-CRM!

Politika ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládám s osobními údaji, které mi při používání mých služeb poskytujete. Můžete zůstat v klidu, všechny údaje jsou u mě v bezpečí a Vaše data nikomu neprodávám.

Lucie Šestáková považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm Lucie Šestáková eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, návodech a speciálních akcích. Žádost o vymazání je možné zaslat na copywriter(zavinac)centrum.cz.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou Lucie Šestákové při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

I. Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:

Lucie Šestáková

IČ: 01285840

Tel.: (+420) 606 891 501

E-mail:  copywriter(zavinac)centrum.cz

(dále jen „správce“).

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „Nařízení“).

III. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení Vašeho dotazu, případně reakce na Vaši poptávku a to včetně další komunikace související s předmětem Vašeho podnětu uvedeného v poli „Specifikace Vaší poptávky“. Zpracovávám údaje o návštěvnících webu za účelem Google Analytics. Podrobnosti jsou uvedeny zde.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše kontaktní údaje budu včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 60 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se mým zákazníkem, budu za účelem možnosti další správy Vašich webových stránek automaticky uchovávat kontaktní údaje po neomezenou dobu. Pokud si nepřejte, aby Vaše kontaktní údaje byly po neomezenou dobu uchovávány, můžete s tímto písemně vyslovit nesouhlas

V. Kdo další bude mít přístup k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup pracovníci, kteří pro správce zajišťují další služby jako je SEO optimalizace či tvorba webových stránek a eshopů. Se všemi takovými subjekty uzavírá správce smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 28 Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.

VII. Kde si můžete stěžovat

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Lucie Šestáková

Na Vysoké mezi 520 | 289 22  Lysá nad Labem

IČ: 01285840

Tel.: (+420) 606 891 501

E-mail:  copywriter(zavinac)centrum.cz

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz . Můžete si zde na nás i stěžovat, pokud nebudete s naším přístupem k vyřízení Vašich požadavků nebo s tím, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji, spokojeni.

Vydáno dne:  23.5.2018