Líbí se vám tento web?
Tvorba webu s redakčním systémem vám pomůže se prosadit na internetu.
Vaše reklama zde
MacBook Pro 13

S novým MacBook Pro vám půjde psaní pěkně od ruky.

Outlook CRM

Tip na spolehlivý CRM systém pro snadnou komunikaci s klienty.

profesní životopis Profesní životopis (zkráceně také CV – curriculum vitae) patří k důležité prezentaci uchazeče o zaměstnání. Správná formulace a struktura životopisu může velice často rozhodnout o tom zda uchazeč bude k pohovoru pozván či nikoliv.

Co je úkolem životopisu?

Hlavním úkolem každého CV je především přestavit potencionálního zaměstnance a vyzdvihnout jeho přednosti a znalosti.

Jaká jsou základní pravidla pro správnou formulaci životopisu?

Každý životopis by měl mít určitou strukturu a měl by dodržovat určitá stylistický pravidla. 

Stručnost

– délka životopisu by neměla přesáhnout více jak 2 A4.

Vzbudit zájem, zaujmout 

– průměrná doba, kterou personalista věnuje pročtení 1 CV je mezi 30 sekundami – 1 minutou. Je tedy nanejvýš důležité vzbudit jeho zájem, pozornost a jasně upozornit na vaše přednosti (např. jazykové znalosti, pracovní zkušenosti apod.).

Přehlednost

– to, že CV  se často označuje jako “strukturované” není náhoda. Struktura v případě životopisu hraje velkou roli, neboť každý personalista očekává, že  všechny důležité informace budou hned na první pohled zřetelné a jasně formulované. Na dlouhé hledání informací v textu a zdlouhavé čtení není čas.

Relevantnost

– správný životopis by měl obsahovat pouze takové údaje, které se vztahují k dané pozici o níž žádáte. Je proto zcela zbytečné zmiňovat např. krátkodobé brigády, které s příslušnou pozici nemají žádnou souvislost.

Bezchybnost

gramatické chyby jsou v životopise prostě nepřípustné. Pomůckou pro kontrolu správnosti textu může být např. nástroj pro kontrolu pravopisu ve Wordu.

životopis má mít strukturuJak má vypadat správná struktura životopisu?

Životopis by měl být přehledný a správně strukturovaný.

1) Základní údaje (záhlaví)

  • Jméno a příjmení:
  • Adresa:
  • Telefon:
  • E-mail (pokud vlastníte):
  • Věk či datum narození s uvedením věku do závorky

Na personalistu určitě udělá dojem, pokud součástí CV je také vaše aktuální fotografie (stačí např. z pasu či OP).

2) Vzdělání

Řazení jednotlivě dosažených vzdělání by mělo být od nejvýznamnějšího či nejvýše dosaženého. Pokud tedy je vaše nejvyšší dosažené vzdělání např. promoce na VŠ, měli byste toto uvádět jako první v seznamu. 

Kde by mělo být vzdělání v CV umístěno?

  • uchazeči do 45 let – hned pod záhlavím
  • uchazeči nad 45 let či uchazeči s nízkým vzděláním – jako předposlední v CV 

3) Kurz a školení

Pokud jste absolvovali kurzy či skolení, které by vám mohly pomoci zvýšit šance na získání zaměstnání, určitě je uveďte. Uvádějte však jen ty, které se přímo vztahují k nabízené pozici.

4) Jazyky

Uveďte jazykové dovednosti a jejich úrovně (rodilý mluvčí, plynně, uspokojivá znalost, průměrná)

5) Profesní zkušenosti /praxe

Pracovní pozice mohou být seřazeny jak chronologicky od nejstaršího po nejnovější, tak i obráceně, tj. od posledního zaměstnání (běžnější zejména u zahraničních společností a firem). Profesní zkušenosti by měly obsahovat:

  • Nástup / odchod z pozice
  • Název zaměstnavatele – popis jeho činnosti
  • Název vaší pozice + náplň práce v délce min. 3 řádků

6) Další dovednosti

Pokud máte nějaké další znalosti či dovednosti, které můžete v novém zaměstnání uplatnit, vypište je. Nezapomínejte, že práce s výpočetní technikou je dnes už samozřejmostí, vypište proto jen to, co je skutečně nadstandardní (např. programování, znalost HTML, tvorba webu apod.)

7) Neprofesní aktivity / koníčky

Není nutné,aby CV obsahoval výpis vašich koníčků či jiných aktivit, které s profesí nesouvisí. Nicméně tento výpis může v případě potřeby váš životopis vyvážit. Pro zaměstnavatele může být například zajímavá informace, že vedete večerní kurzy IT apod.

 8) Závěr

Závěr vašeho životopisu může obsahovat např. kontakty na referenční osoby. Nezapomeňte na datum a vlastnoruční podpis.

Při odesílání CV nezapomeňte přiložit průvodní – motivační dopis a v případě, že životopis zasíláte e-mailem uvést předmět zprávy.

Ukázkový životopis ke stažení zdarma:

[wpdm_file id=1]